„Ганеша“ клуб няма да работи между 22 и 30 юни.

Рейки

Рейки е духовна практика разработена през 1922г. от японския будист Микао Усуи,които казва: ” Тайният метод да поканиш щастието. Чудното лекарство за всички болести.”Този холистичен метод подава енергия на всички органи, тъкани и системи за да могат те да регенерират. Също така работи и на емоционално ниво като хармонизира основните 7 енергийни центъра- чакри и освобождава съзнанието от страх, тъга, ленност и гняв. Усещанията след рейки сесия са радост, спокойствие и хармония.

Рейки използва техника, често наричана полагане на длани или полагане на ръце и понякога е класифицирана като източна медицина от някои медицински организации. Практикуващите рейки вярват, че чрез тази техника  „дават“ „универсална жизнена енергия“ (наричана рейки) под формата на ци. Отдаването на рейки става чрез дланите, което й позволява да се ползва за самолечение.

Според практикуващите рейки трансферирането й към пациент повишава неговото здраве и благополучие.Излизайки извън Япония, рейки практиката добива широка популярност в Европа и САЩ.

Произход на името

Името Рейки идва от Японските йероглифи Рей (означаващ „вселена“, „дух“, „душа“) и Ки (също и Чи) (気, означаващ „енергия“, „живот“). Прието е да се превежда като „Универсална жизнена енергия“.

Рейки транслитерира японското словосъчетание Reiki 霊気 и се използва както като съществително, така и като прилагателно име. Друг превод на Рейки е „лекуваща енергия от космоса“. Прието е да се превежда като „Универсална жизнена енергия“.

Произход

През 1922 г., след 21-дневно уединение за пост, молитва и медитация в планината Курама, Д-р Микао Усуи открива Рейки Усуи казва, че е получил знанието за Рейки, както и духовната сила да прилага тази енергия и да инициира, да „настройва“ и другите към нея.В процеса на разработване на своята Рейки система, Усуи събира и адаптира древната мъдрост от японските етични, духовни и лечителски традиции. Неговите най-популярни пет етични принципа, превърнали се по-късно в Рейки Принципи (на японски „Gokai“) са:

Точно днес, не се гневи.

Точно днес, не се тревожи.

Уважавай родителите си, учителите си и по-възрастните.

Изкарвай прехраната си честно.

Бъди благодарен за всичко.

Учение

Според своите привърженици, рейки е универсална жизнена енергия, която може да бъде използвана и с лечебен ефект.

Всеки може да получи достъп до тази енергия посредством процеса на иницииране, настройване, извършено от Рейки Мастер.

Привържениците на рейки твърдят, че това е холистична терапия, която постига лечение на физическо, ментално, емоционално и духовно ниво.Вярва се, че Рейки енергията протича през тялото и ръцете на лечителя и достига реципиента или местата, нуждаещи се от енергия или лечение.

Второ ниво изисква по-различно иницииране и дава умението за извършване на Рейки лечение от разстояние. Този метод включва използването на символи, чрез които да бъде осъществена временна връзка между лечителя и реципиента. Рейки може да бъде изпращана и в конкретни моменти от времето, както в миналото, така и в бъдещето.

bg_BGБългарски