Новини

Инициативи за интеграция чрез изкуство в град Варна

Серия от творчески мероприятия за интеграция чрез изкуство са част от дейностите по проект „Арт интеграция“.  Основната цел на проекта е да съдейства за активното включване на любители – творци в областта на художественото изкуство, в частност бежанци и пострадали от военни и хуманитарни кризи като подпомогне тяхната адаптация чрез организиране на серия от творчески работилници за рисуване с къна и изработка на мандали, разработване на интерактивна платформа с информация по темата и провеждане на тридневна изложба на създадените творчески продукти в град Варна.

Дейностите по проекта подпомагат сближаването на различни социални групи чрез формите на изобразителното изкуство и създаване на нагласи за толерантно и позитивно отношение към различното. За повече информация посетете: artintegration.eu. Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Национален фонд „Култура“ по програма „Програма за възстановяване и развитие на организации в областта на любителското творчество“ от СНЦ М.О.С.Т.

#националенфондкултура

bg_BGБългарски